Viziunea Interioară – The Inner Vision

Servicii – Services

ROMÂNĂ | ENGLISH

ROMÂNĂ

Șamanul are acces la o dimensiune și o condiție supraumane și, fiind capabil să facă asta, el afirmă potențialul de transcendență din toți oamenii. El e un exemplu, dacă vreți. [El] nu este doar un bolnav, sau un nebun – e un bolnav care s-a vindecat singur.
(Terence McKenna)

Despre sesiuni
Formatul sesiunilor
Ce nu sunt și ce nu oferă aceste sesiuni
Tipuri de sesuni (Consiliere * Tarot * Altele)
Informații importante
Rezervarea sesiunii
Opțiuni plată

Despre sesiuni

Premisa de la care pornesc este că orice situație și orice suferință pot fi o oportunități pentru vindecare și pentru realizarea propriului potențial.

Sesiunile mele se adresează celor care doresc să devină ceea ce s-ar putea numi cea mai bună versiune a lor și sunt dispuși în acest sens să își asume responsabilitatea pentru a-și trăi viața pe care și-o doresc cu adevărat.

Acest proces poate fi numit în multe feluri: vindecare, evoluție spirituală, individuație (Jung), uniune interioară, yoga, dar, oricum am alege să-l numim și indiferent de forma sub care s-ar petrece, el vizează același lucru: realizarea Sinelui, respectiv întruparea lui în forma noastră umană.

Simptomele acestui proces pot include următoarele:

Depresie, anxietate, atacuri de panică, schimbări de stări, ieșirea la suprafață a blocajelor, traumelor, tendințelor reprimate (umbra), compulsivitate, experiențe extrasenzoriale, amintirea vieților anterioare, creșterea intuiției sau, dimpotrivă, confuzie, dezorientare în legătură cu propria viață și direcția în viață, stări de disperare, stare de moarte interioară și de neîmplinire, letargie, inerție, apatie, stare de absență, depersonalizare, senzația că îți pierzi mințile sau că o să cedezi psihic, manifestări iraționale, senzația că nu ești de aici, nevoie de izolare sau, dimpotrivă, tendința compulsivă de a avea mereu pe cineva lângă tine, stări suicidale, simptome fizice.

La acestea se adaugă o formă deseori intensă de disonanță cognitivă: mintea nu poate integra toate aceste lucruri, nu poate găsi niște legături și explicații logice, nu le poate pune în cuvinte etc, ceea ce accentuează starea de izolare și depersonalizare.

Inițial, procesul poate fi foarte dezechilibrat, cu alternări majore și aparent haotice între episoadele de extaz și inspirație și cele de depresie și anxietate. De multe ori asta se întâmplă pentru că are loc un fel de balansare, de ajustare a lucrurilor: e ca și când ți se oferă preview-uri a ale versiunii tale mai bune din viitor, pentru ca apoi, tot ceea ce nu e în acord cu acel potențial latent să iasă la suprafață pentru a fi curățat.

Acest proces interior este oglindit deseori (dacă nu întotdeauna) de schimbări pe măsură în planul fizic: vechile relații, vechile preocupări, obiceiuri, locul de muncă – toate acestea sunt chestionate de la zero și multe dintre ele dispar pentru că nu mai rezonează cu noul nivel de conștiință. Altele rămân și trec prin transformări. Toate vechile structuri intră în reorganizare sau se prăbușesc cu totul – e valabil pentru lucrurile din planul fizic, din viața concretă, dar și pentru structurile psihice și o întreagă viziune despre lume.  

Lista simptomelor poate fi mult mai detaliată decât cea de mai sus. În orice caz, toate acestea sunt semnale trimise de propria ființă, un soi de emisari ai vocii interioare, așa încât, din acest punct de vedere, cel mai nepotrivit și autosabotant lucru ar fi să le dai în cap cu o pastilă (sau cu alcool, droguri sau orice altă formă de dependență și evadare etc.), forțându-le să intre înapoi de unde, pe bună dreptate, au vrut să iasă.

Read more

Sesiunile mele vă pot ajuta:

* Să înțelegeți mai bine ce vi se întâmplă, dinamica procesului prin care treceți, simptomele acestuia, precum și diversele experiențe extrasenzoriale – și să puteți să gestionați toate aceste lucruri cu mai mare ușurință.
* Să vindecați diverse blocaje, traume, credințe, comportamente și atitudini limitative.
* Să vindecați și să gestionați diverse situații relaționale.
* Să vă realizați potențialul și să trăiți viața pe care doriți să o trăiți.
* Să înțelegeți mai bine de ce suferiți, care e rolul suferinței și cum poate fi folosită pentru realizarea propriului potențial.
* Să vă înțelegeți, să vă gestionați și să lucrați cu propria energie.

Cuvinte cheie: împlinire, bucurie, iubire, recunoștință, responsabilitate, asumare, integritate, libertate, inspirație, curaj, determinare, perseverență, răbdare, intensitate, conectare, prezență, înțelepciune, inteligență, creativitate, claritate, direcție, extaz, viziune, demnitate, intuiție, echilibru, consecvență, solidaritate, încredere, uniune, intimitate, susținere, entuziasm, putere, forță, blândețe, compasiune, respect, abundență, aliniere, grație, pasiune, devotament, succes, înțelegere, frumusețe, sănătate

📖 Vezi și: Abordare

Formatul sesiunilor

Sesiunile au loc online. În funcție de situația clientului, îi ofer acestuia, pe lângă propriul meu ghidaj și punctul meu de vedere, diverse tehnici, metode sau practici care îl pot ajuta. Iar dacă este cazul îl pot îndruma și către alți terapeuți, consilieri, practicieni etc.

Ce nu sunt și ce nu oferă aceste sesiuni

Nu sunt medic, nu sunt psihoterapeut. Sesiunile pe care le facilitez nu înlocuiesc sfaturile sau expertiza medicală și nici psihoterapia (vezi și secțiunea Termeni și Condiții). Dacă voi considera că problema clientului nu este de competența mea îl voi redirecționa.

Intuiția mea nu înlocuiește intuiția clientului. La sfârșitul zilei, e responsabilitatea acetuia să filtreze informațiile și ghidajul primit atât din exterior cât și prin propriul proces interior, respectiv să ia deciziile și să facă alegerile pe care le consideră cele mai bune de cuviință pentru el. Intuiția mea și ghidajul meu pot funcționa pe post de hartă, de aproximare.

Tipuri de sesiuni

Consiliere

1. Sesiune de consiliere 60 min – 41 euro / 200 RON
+ înregistrarea audio a sesiunii, trimisă pe mail: 4 euro (20 RON)

2. Sesiune de consiliere 90 min – 62 euro / 300 RON
+ înregistrarea audio a sesiunii, trimisă pe mail: 4 euro (20 RON)

Tarot

3. Citire tarot 30 min, online, prin Skype – 20 euro / 100 RON

Analiza aprofundată a unei anumite zone a vieții clientului, analiza scurtă a mai multor zone ale vieții clientului (de ex.: viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.), analiza unei situații sau dinamici relaționale specifice, analiza generală a următorului an, sau 2-4 întrebări specifice. 

4. Citire tarot 60 min, online, prin Skype – 41 euro / 200 RON

Analiza mai multor zone ale vieții clientului (viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.) + analiza uneia sau a mai multor situații sau dinamici relaționale specifice și/sau întrebări specifice.

5. Citire tarot 30 min, înregistrată, trimisă prin link privat sau transfer online – 30 euro / 150 RON

Analiza aprofundată a unei anumite zone a vieții clientului, analiza scurtă a mai multor zone ale vieții clientului (de ex.: viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.), analiza unei situații sau dinamici relaționale specifice, analiza generală a următorului an, sau 2-4 întrebări specifice. *** Timp de așteptare: până la 10 zile

6. Citire tarot 60 min, înregistrată, trimisă prin link privat sau transfer online – 50 euro / 250 RON

Analiza mai multor zone ale vieții clientului (viață personală/amoroasă, familie, bani, carieră, karma ancestrală etc.) + analiza uneia sau a mai multor situații sau dinamici relaționale specifice și/sau întrebări specifice. *** Timp de așteptare: până la 10 zile.

Alte sesiuni

7. Mesaje ghidate – 14 euro / 70 RON

Mesaje primite, în timpul unei meditații de 10-15 minute, de la Sinele Superior și ghizii clientului, trimise apoi în format Word (text) sau audio. *** Timp de așteptare: până la 10 zile.


Informații importante

-> Toate sesiunile se țin online, prin Skype.
-> Sesiunile se adresează persoanelor care au peste 18 ani.
-> Rezervarea sesiunii se face odată ce plata este confirmată, nu înainte.
-> Sesiunile pot avea loc fie în limba română, fie în limba engleză.
-> Anularea unei sesiuni deja rezervate se face cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora stabilite. În caz contrar, banii nu vor fi returnați.
-> Îmi rezerv dreptul de a refuza să lucrez cu un potențial client nou sau să încetez colaborarea cu un client existent, indiferent de motiv, în orice moment, dacă voi considera că e cazul.
-> Este interzisă înregistrarea audio sau video a sesiunilor de către client fără un acord prestabilit. De asemenea, clientul se obligă să folosească înregistrarea (audio sau video) a sesiunii doar în scop personal, indiferent dacă înregistrarea este făcută de consilier sau de client (cu acordul prealabil al consilierului). Distribuirea înregistrării sau ale unor părți ale ei prin social media sau în spațiul public este strict interzisă. Clientul este de asemenea responsabil de orice astfel de incident petrecut din cauza unui terț căruia clientul i-a facilitat, conștient sau nu, accesul la înregistrare.

! Prin rezervarea unei sesiuni clientul înțelege și își asumă următoarele lucruri:

-> Că urmează terapia propusă ca opțiune personală a sa.
-> Că tratamentul alternativ nu substituie diagnosticul sau tratamentul convențional recomandat de medicul alopat.
-> Că evaluarea stării de sănătate în timpul terapiei este esențială pentru bunul mers al acesteia și de aceea va aduce la cunoștința terapeutlui/consilierului orice schimbare fizică, mentală sau emoțională survenită pe perioada tratamentului.

Opțiuni plată

-> PayPal

-> Transfer bancar (numărul de cont va fi comunicat prin email după ce mă contactați pentru o sesiune) – Această metodă de plată se aplică doar pentru clienții care au conturi în România

Rezervarea sesiunii

Pentru sesiuni mă puteți contacta prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul paginii de Facebook Viziunea Interioară. Timpul de așteptare pentru un răspuns este de 24-72 ore.

Rezervarea categorică a sesiunii se face după realizarea plății.

ENGLISH

The shaman has access to a superhuman dimension and a superhuman condition, and by being able to do that he affirms the potential for transcendence in all people. He is an exemplar, if you will (…) [H]e is not merely a sick man, or a madman; he is a sick man who has healed himself.
(Terence McKenna)

About the sessions
Session format
What these sessions aren’t and what they don’t offer
Types of sessions (Counselling * Tarot * Other)
Important information
Payment options
Booking a session

About the sessions

I start from the premise that any situation and suffering can be opportunities for healing and for realizing one’s potential.

My sessions are addressed to those who wish to become what could be called the best version of themselves and, in this regard, are willing to take responsibility to live the live they truly want to live.

This process can be called in many ways: healing, spiritual evolution, individuation (Jung), inner union, yoga, but however we choose to call it and no matter the form under which it takes place, it aims at one and the same thing: Self-realization, the embodying of the Self in our human form.  

The symptoms of this process can include:

Depression, anxiety, panic attacks, mood swings, blocks, traumas and repressed tendencies (the shadow) coming to surface, compulsiveness, extrasensory experiences, remembering past lives, heightened intuition or, on the contrary, confusion, disorientation in regards to one’s life and life direction, despair, feeling dead inside, feeling unfulfilled, lethargy, inertia, apathy, feeling absent, depersonalization, feeling like you’re losing your mind or that a nervous breakdown is imminent, irrational manifestations/behaviour, feeling that you’re not from here, need for isolation or, on the contrary, compulsive need to always have someone around you, suicidal moods, physical symptoms.

Added to them is an often intense form of cognitive dissonance: the mind cannot integrate the symptoms, cannot find logical or rational explanations for what you’re going through, cannot put things into words etc, which makes one feel even more isolated and depersonalized.

In the first stages this process can be very unbalanced, with major and apparently chaotic alternations between episodes of ecstasy and inspiration (on the one hand), and depression and anxiety (on the other hand). Oftentimes this happens because a sort of balancing and adjusting process are taking place: it’s as if you’re being given previews of a better future version of you, for then to have everything that is not in alignment to that rise to the surface in order to be cleansed.

This inner process is usually (if not always) mirrored to an equal degree in the physical plane: old relationships, preoccupations, habits, the old work place – all these are questioned all over again and many of them fall to the side because they’re no longer in resonance with the new level of consciousness. Others stay and go through transformation. All of the old layers go through a reorganization process or they crumble altogether – this goes for things pertaining to the physical plane, to actual life, but also for the mental structures and for your whole worldview.

The symptoms list is much more detailed and specific than the one above. In any case, all these are signals from your own being, some sort of emissaries of your inner voice, so the worst, most self-sabotaging thing you could do would be to hit them on the head with a pill (or alcohol, or drugs, or any other form or addiction or escapism), forcing them to get back in from where they were rightly trying to get out of.

Read more

My sessions can help you:

* Gain a better understanding of what is going on with you, the dynamics of the process you’re going through, its symptoms, as well as the different extrasensory experiences you may have – and to handle all these things more easily.
* Heal different blocks, traumas, limiting beliefs, behaviours and attitudes.
* Heal and handle different relationships and personal situations.
* Realize your full potential and live the life you want to live.
* Gain a better understanding as to why you’re suffering, what the purpose of suffering is and you can use it to aid and catalyze your healing and the realization of your potential.
* Understand, handle and work with your energy.

Key words: fulfillment, joy, love, gratitude, responsibility, accountability, integrity, freedom, inspiration, courage, drive, determination, perseverance, patience, intensity, connection, presence, wisdom, intelligence, creativity, clarity, direction, ecstasy, vision, dignity, intuition, balance, consistency, solidarity, trust, confidence, union, intimacy, support, enthusiasm, power, strength, gentleness, compassion, respect, abundance, alignment, grace, passion, devotion, success, understanding, beauty, health

📖 See also: Approach

Sessions format

The sessions takes place online. Depending on their situation, I offer the client, apart from my own guidance and point of view, various techniques, methods or practices that can help them. If needed, I can also direct them towards other therapists, counsellors, practitioners etc. specialized in various types of blocks or methods.

What these sessions aren’t and what they don’t offer

I’m not a doctor, I’m not a psychotherapist. The sessions I facilitate do not replace medical advice or expertise, nor psychotherapy. If I find that the client’s problem is not within my competence, I will redirect them.

My intuition is not a replacement for the client’s own intuition. At the end of the day, it’s the client’s responsibility to filter through the information and the guidance that they receive from both exterior sources and their inner process, and, consequently, to take the decisions and make the choices that they find most suitable for them. My intuition and my guidance can work as a map, as an approximation.

Types of sessions

Counselling

1. Counselling session 60 min – 41 euros / 200 RON
+ audio recording of the session, sent via email: 4 euros (20 RON)

2. Counselling session 90 min – 62 euros / 300 RON
+ audio recording of the session, sent via email: 4 euros (20 RON)

Tarot

3. Tarot reading 30 min, online, via Skype – 20 euros / 100 RON

In-depth analysis of one of the client’s life areas, the short analysis of several of the client’s life areas (e.g.: personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.), the analysis of a specific situation or relationship dynamic, the general analysis of the following year, or 2-4 specific questions. 

4. Tarot reading 60 min, online, via Skype – 41 euros / 200 RON

The analysis of several of the client’s life areas (personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.) + the analysis of one or more specific situations or relationship dynamics and/or specific questions. 

5. Tarot reading 30 min – video recording sent via private link or online transfer – 30 euros / 150 RON

In-depth analysis of one of the client’s life areas, the short analysis of several of the client’s life areas (e.g.: personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.), the analysis of a specific situation or relationship dynamic, the general analysis of the following year, or 2-4 specific questions. *** Waiting time: up to 10 days.

6. Tarot reading 60 min – video recording sent via private link or online transfer – 50 euros / 250 RON

The analysis of several of the client’s life areas (personal/love life, family, money, career, ancestral karma etc.) + the analysis of one or more specific situations or relationship dynamics and/or specific questions. *** Waiting time: up to 10 days.

Other sessions

7. Guided messages – 14 euros / 70 RON

Messages received, during a 10-15 minute meditation, from the client’s Higher Self and guides, and then sent as Word or audio file. *** Waiting time: up to 10 days.

Important information

-> All sessions are held online, via Skype.
-> The sessions are addressed to people over 18.
-> The session will be booked once I receive the payment confirmation, not prior to it.
-> Sessions can take place either in Romanian or English.
-> A session that has been already booked can be cancelled with at least 24 hours before the date and time of that session. Otherwise, the money won’t be refunded.
-> I reserve my right to refuse to work with a potential new client, or to end the collaboration with an existing one, no matter the reason, at any time, if I may consider so.
-> The client is forbidden from making any video or audio recording of the session without a prior agreement. Furthermore, the client has the obligation to use the (audio or video) recording for personal use only, whether the recording is made by the counsellor or the client (with the counsellor’s permission). Sharing the recording or parts of it on social media or in the public space is strictly prohibited. The client is also responsible for any such incident that takes places due to a third party to whom the client gave access to the recording, knowingly or unknowingly.

! By booking a session the client understands and takes responsibility for the following things:

-> That the client undergoes therapy as a result of their free personal choice.
-> That alternative treatments don’t replace diagnosis, nor conventional treatment recommended by an allopathic physician.
-> That the evaluation of the client’s health condition is essential for the smooth course of the therapeutic process, and thus the client will inform the therapist in regards to any change in their physical, mental or emotional health that takes place during therapy.

Payment options

-> PayPal

-> Bank transfer (the bank account number will be communicated via email after you contact me for a session). This payment method applies only to clients with Romanian-based bank accounts.

Booking a session

For sessions you can contact me via this contact form or The Inner Vision Facebook page. The waiting time for an answer is 24-72 hours.

The session is properly booked after the payment is made.

error: