Confidențialitate – Privacy policy

ROMÂNĂ | ENGLISH

ROMÂNĂ

Cea mai recentă actualizare: 18 mai 2020

Utilizarea informațiilor dvs. personale

Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

 1. Administrarea website-ului nostru;
 2. Autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
 3. Furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 4. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre;
 5. Trimiterea de rapoarte, facturi și notificări de plată către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;
 6. Trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 7. Trimiterea de comunicări referitoare la schimbările de pe website-ul nostru;
 8. Trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
 9. Abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
 10. Păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 11. Verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Divulgarea informațiilor dvs. personale

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. În măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 2. În legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 3. Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale;

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

***

ENGLISH

Last updated: May 18th 2020

How we use your personal data

We can use your personal data:

 1. For the administration of our website;
 2. In order to authorize the use of the services available on our website;
 3. In order to provide you the services purchased through our website;
 4. In order to improve our services;
 5. In order to send you reports, invoices and payment notifications and to collect payments from you;
 6. In order to send you commercial notifications for informative purposes;
 7. In order to send you notifications regarding the changes made on our website;
 8. In order to send you e-mail notifications that you specifically requested;
 9. In order to manage the solicitations or complaints made by you or about you in reference to our website;
 10. In order to maintain the security of our website and prevent frauds;
 11. In order to verify if the terms and conditions of our website are being respected (this includes the monitoring of the private messages sent via our private messaging service);

If you send us personal information in order for them to be published on our website, we will publish and use this information only to the extent that you give us permission to.

Disclosing your personal data

We can disclose your personal data:

 1. To the extent that we are legally solicited to do so;
 2. In relation to any potential or ongoing legal procedure;
 3. In order to establish, exert or defend our legal rights;

With the exception of the situations mentioned above, we will not disclose your personal data to third parties.