Viziunea Interioară – The Inner Vision

Despre – About

Nici virtute, nici viciu, nici plăcere, nici durere
Nu am nevoie de mantre, de pelerinaje, de scripturi, sau de ritualuri,
Eu nu sunt nici observatorul, nici experiența însăși,
Eu sunt forma conștiinței și a extazului,
Eu sunt eternul Shiva.

*

na punyam na papam na saukhyam na duhkham
na mantro na tirtham na veda na yajnah
aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
chidananda rupah shivo’ham shivo’ham

*

No virtue or vice, no pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the observer, nor the experience itself,
I am the form of consciousness and bliss,
I am the eternal Shiva.

ENGLISH | ROMÂNĂ

Words, projections.

When do conceptual distinctions stop being useful, functional, and meaningful? When do they start being a burden and a pointless obstacle, creating even more separation, stiffness, projection and neuroticism?

Can anything actually be put into words? How does one define anything? How does one define what they do or what their work is about? And, for that matter, how does one put into words who and what they are?

Sometimes, with language, I feel as if I’m trying to catch something but it always slips away. Words are like nets – inefficient, blind, artificial nets.

Everything that can be put into words or defined is subject to change and fluctuation. To define means to put limits.

Cuvinte, proiecții.

Când înceteză distincțiile conceptuale să mai fie utile, funcționale și aducătoare de sens? Când încep să fie o povară, un obstacol inutil care creează încă și mai multă separare, rigiditate, proiecție și nevroză?

Poate fi ceva pus în cuvinte cu adevărat? Cum definești ceva? Cum definești ce faci și despre ce e munca ta? Și cum pui în cuvinte cine și ce ești?

Tot ce poate fi pus în cuvinte e supus schimbării și fluctuațiior. A defini înseamnă a pune limite.

Uneori atunci când lucrez cu limbajul mă simt ca și când aș încerca să prind ceva, dar acel ceva scapă întotdeauna. Cuvintele sunt ca niște năvoade – niște năvoade ineficiente, oarbe, artificiale.

[RO] Versurile cu care începe această pagină fac parte din compoziția Nirvana Shatakam, a lui Adi Shankaracharya. Traducerea în engleză este o combinație între versiunea aceasta și aceasta. Traducerea în română îmi aparține și este bazată pe traducerea combinată din limba engleză.

[EN] The lyrics at the top of the page are part of Nirvana Shatakam by
Adi Shankaracharya. The English translation is a combination of this version and this version. The Romanian translation is written by me and it is based on the combined English translation.

error: